psychologist image

Kristina Monkienė

Lietuvių

Problems

Child problems

Identity problems

Grief and Loss

Anxiety

Anger Management

Loneliness

Self-Esteem

About myself

Esu psichologė, Adlerio Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės programos kursantė. Šios paradigmos tikslas sukurti palankų terapinį ryšį, kurio pasekoje žmogus galėtų gyti ir/arba augti. Vienas iš esminių žmogaus bazinių poreikių yra mylėti ir būti mylimu, jei poreikis nepatenkinamas žmogus patiria vidinę kančią ir kitus sunkumus. Siekiu suprasti žmogų, jo vidines būsenas, kurti ryšį, nes labai tikiu Dr. Rainer Schmidt posakiu, kad santykiai žmogų žeidžia, bet santykiai ir gydo.

What is the most important thing for maintaining healthy relationships with others?

Žmogui reikia žmogaus, nes turime įgimtą bendrystės jausmą ir poreikį būti priimtu ir svarbiu. Geriausiai kiekvienas mes jaučiamės lygiavertiškuose santykiuose. Bendravimo problemos kyla, kai įsiveliame į kovą siekdami įrodyti savo pranašumą. Turime būti palankūs kitiems, besąligiškai gerbti. Kitaip sakant, pripažinti, vertinti žmogų net tuomet, kai jis klysta. Taip pat labai svarbu palaikyti gerą santykį su savimi pačiu, kad galėtume palankiai reaguoti į aplinkinius.