Terminai ir sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. spalio 30 d.

1. SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS

Šios Sąlygos yra teisiškai privalomas susitarimas, sudarytas tarp jūsų asmeniškai arba juridinio asmens vardu (toliau - jūs) ir UAB "Meetelp" (toliau - Bendrovė, "mes", "mus" arba "mūsų") dėl jūsų prieigos prie https://www.meetelp.com/ svetainės ir naudojimosi ja, taip pat bet kuria kita su ja susijusia, susieta ar kitaip prijungta žiniasklaidos forma, žiniasklaidos kanalu, mobiliąja svetaine ar mobiliąja programėle (toliau kartu - Svetainė). Mūsų PVM mokėtojo kodas yra 306162649. Jūs sutinkate, kad lankydamiesi Svetainėje perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis visų šių Taisyklių ir sąlygų, įskaitant Svetainėje paskelbtą Paslaugų sutartį, kuri yra įtraukta į šias Taisykles ir sąlygas. JEI NESUTINKATE SU VISOMIS ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR NUOSTATOMIS, JUMS AIŠKIAI DRAUDŽIAMA NAUDOTIS SVETAINE IR PRIVALOTE NEDELSIANT NUTRAUKTI NAUDOJIMĄSI JA.

Papildomos sąlygos ar dokumentai, kurie kartais gali būti skelbiami Svetainėje, aiškiai įtraukiami į šią Sutartį kaip nuoroda. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra laikas nuo laiko keisti ar modifikuoti šias sąlygas ir nuostatas. Apie bet kokius pakeitimus jus įspėsime atnaujindami šių Sąlygų ir nuostatų "Paskutinio atnaujinimo" datą, o jūs atsisakote bet kokios teisės gauti konkretų pranešimą apie kiekvieną tokį pakeitimą. Įsitikinkite, kad kiekvieną kartą naudodamiesi mūsų Svetaine pasitikrinote taikomas Sąlygas, kad suprastumėte, kurios Sąlygos taikomos. Jums bus taikomi bet kokių patikslintų Sąlygų pakeitimai ir bus laikoma, kad su jais susipažinote ir su jais sutinkate, jei toliau naudositės Svetaine po tokių patikslintų Sąlygų paskelbimo dienos.

Svetainėje pateikta informacija nėra skirta platinti ar naudoti jokiam asmeniui ar subjektui bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kurioje toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams arba kurioje mums būtų taikomi bet kokie registracijos reikalavimai tokioje jurisdikcijoje ar šalyje. Todėl asmenys, kurie nusprendžia pasiekti Svetainę iš kitų vietovių, tai daro savo iniciatyva ir tik jie patys atsako už vietos įstatymų laikymąsi, jei ir kiek vietos įstatymai yra taikomi.

Svetainė skirta naudotojams, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų. Jaunesniems nei 16 metų asmenims neleidžiama naudotis Svetaine ar joje registruotis.

2. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Jei nenurodyta kitaip, Svetainė yra mūsų nuosavybė, o visas Svetainėje esantis pirminis kodas, duomenų bazės, funkcionalumas, programinė įranga, svetainės dizainas, garso ir vaizdo įrašai, tekstas, nuotraukos ir grafika (toliau kartu - "Turinys") ir joje esantys prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai (toliau - "Ženklai") priklauso mums arba yra mūsų kontroliuojami, arba mums licencijuoti, ir yra saugomi autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų bei įvairių kitų intelektinės nuosavybės teisių ir nesąžiningos konkurencijos įstatymų Jungtinėse Amerikos Valstijose, tarptautinių autorių teisių įstatymų ir tarptautinių konvencijų. Turinys ir Ženklai Svetainėje pateikiami "Tokie, kokie yra", tik jūsų informacijai ir asmeniniam naudojimui. Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose Taisyklėse ir sąlygose, jokia Svetainės dalis ir joks Turinys ar Ženklai negali būti kopijuojami, atgaminami, kaupiami, pakartotinai skelbiami, įkeliami, skelbiami, viešai rodomi, koduojami, verčiami, perduodami, platinami, parduodami, licencijuojami ar kitaip naudojami bet kokiais komerciniais tikslais be mūsų aiškaus išankstinio raštiško leidimo.

Jei turite teisę naudotis Svetaine, jums suteikiama ribota licencija prieiti prie Svetainės ir ja naudotis bei atsisiųsti ar atsispausdinti bet kurios Turinio dalies, prie kurios tinkamai gavote prieigą, kopiją tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Mes pasiliekame visas jums aiškiai nesuteiktas teises į Svetainę, Turinį ir Ženklus.

3. NAUDOTOJŲ ATVAIZDAI

Naudodamiesi Svetaine, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: Jūs patvirtinate, kad: (1) turite teisinį veiksnumą ir sutinkate laikytis šių Taisyklių ir sąlygų; (2) nesate nepilnametis toje jurisdikcijoje, kurioje gyvenate; (3) neprisijungsite prie Svetainės automatinėmis ar nežmogiškomis priemonėmis - botais, skripteliais ar kitais būdais; (4) nenaudosite Svetainės jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais; ir (5) naudodamiesi Svetaine nepažeisite jokių galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų.

Jei pateikiate bet kokią neteisingą, netikslią, neaktualią ar neišsamią informaciją, mes turime teisę sustabdyti arba panaikinti jūsų paskyrą ir atsisakyti bet kokio dabartinio ar būsimo Svetainės (ar bet kurios jos dalies) naudojimo.

4. MOKESČIAI IR MOKĖJIMAI

Priimame šias mokėjimo formas:

- Visa

- Mastercard

Norint naudotis kai kuriomis mūsų paslaugomis, jums gali tekti įsigyti arba sumokėti mokestį. Sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus per Svetainę atliekamus pirkimus. Be to, sutinkate nedelsdami atnaujinti paskyros ir mokėjimo informaciją, įskaitant el. pašto adresą, mokėjimo būdą ir mokėjimo kortelės galiojimo terminą, kad galėtume užbaigti jūsų sandorius ir prireikus su jumis susisiekti. Sąskaitas už Svetainėje atliktus pirkimus išrašome per internetinę sąskaitą. Pardavimo mokestis bus pridedamas prie pirkinių kainos, jei manome, kad to reikia. Kainas galime keisti bet kuriuo metu. Visi mokėjimai atliekami eurais.

Jūs sutinkate mokėti visus mokesčius ar rinkliavas pagal tuo metu galiojančias pirkinių kainas, o jūs įgaliojate mus iš jūsų pasirinkto mokėjimo paslaugų teikėjo išskaičiuoti visas tokias sumas perkant. Jei už jūsų pirkinį taikomi pasikartojantys mokesčiai, jūs sutinkate, kad mes iš jūsų mokėjimo būdo nuolatos imtume mokesčius, nereikalaudami išankstinio jūsų sutikimo dėl kiekvieno pasikartojančio mokesčio, kol jūs mums pranešite apie atšaukimą.

Pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas ar klaidas kainodaroje, net jei jau paprašėme ar gavome mokėjimą. Taip pat pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio per Svetainę pateikto užsakymo.

5. ATSISAKYMAS

Visi pirkiniai negrąžinami. Galite bet kada atšaukti prenumeratą susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jūsų atšaukimas įsigalios einamojo apmokėto termino pabaigoje.

Jei esate nepatenkinti mūsų paslaugomis, rašykite mums el. paštu meet@meetelp.com.

6. DRAUDŽIAMA VEIKLA

Negalite prisijungti prie Svetainės ar ja naudotis kitais tikslais, nei tie, kuriems mes suteikiame galimybę naudotis Svetaine. Svetainės negalima naudoti jokiems komerciniams tikslams, išskyrus tuos, kuriuos mes konkrečiai patvirtinome ar patvirtinome.

Būdami Svetainės naudotojas, jūs sutinkate:

 • sistemingai rinkti duomenis ar kitą turinį iš Svetainės, kad tiesiogiai ar netiesiogiai sukurtumėte ar sudarytumėte rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą be mūsų raštiško leidimo.
 • apgaudinėti, sukčiauti ar klaidinti mus ir kitus naudotojus, ypač bandant sužinoti slaptą paskyros informaciją, pavyzdžiui, naudotojo slaptažodžius.
 • apeiti, išjungti ar kitaip trukdyti su saugumu susijusioms Svetainės funkcijoms, įskaitant funkcijas, neleidžiančias ar ribojančias bet kokio Turinio naudojimą ar kopijavimą arba užtikrinančias Svetainės ir (arba) joje esančio Turinio naudojimo apribojimus.
 • Žeminti, menkinti ar kitaip kenkti, mūsų nuomone, mums ir (arba) Svetainei.
 • Naudoti bet kokią iš Svetainės gautą informaciją siekiant priekabiauti, įžeidinėti ar kenkti kitam asmeniui.
 • Netinkamai naudotis mūsų pagalbos tarnybomis arba teikti melagingus pranešimus apie piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį.
 • Naudotis Svetaine nesilaikant jokių galiojančių įstatymų ar taisyklių.
 • neleistinai įrėminti Svetainę arba daryti nuorodas į ją.
 • Įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) virusus, Trojos arklius ar kitą medžiagą, įskaitant pernelyg didelį didžiųjų raidžių naudojimą ir nepageidaujamų laiškų siuntimą (nuolatinį besikartojančio teksto skelbimą), kuri trukdo bet kuriai šaliai nepertraukiamai naudotis Svetaine ir ja mėgautis arba modifikuoja, sutrikdo, trikdo, keičia ar trukdo naudotis Svetaine, jos savybėmis, funkcijomis, veikimu ar priežiūra.
 • Dalyvauti bet kokiame automatizuotame sistemos naudojime, pavyzdžiui, naudojant skriptus komentarams ar pranešimams siųsti arba naudojant bet kokius duomenų gavybos, robotų ar panašius duomenų rinkimo ir išgavimo įrankius.
 • Ištrinti autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių užrašą iš bet kokio Turinio.
 • Bandyti apsimesti kitu naudotoju ar asmeniu arba naudoti kito naudotojo vardą.
 • Įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) bet kokią medžiagą, kuri veikia kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkimo ar perdavimo mechanizmas, įskaitant, bet neapsiribojant, aiškius grafikos mainų formatus ("gif"), 1×1 pikselius, žiniatinklio klaidas, slapukus ar kitus panašius įrenginius (kartais vadinamus "šnipinėjimo programine įranga" arba "pasyviais rinkimo mechanizmais" arba "pcms").
 • Trukdyti, trikdyti ar sudaryti nepagrįstą naštą Svetainei arba prie Svetainės prijungtiems tinklams ar paslaugoms.
 • Priekabiauti, erzinti, gąsdinti ar grasinti bet kuriam iš mūsų darbuotojų ar atstovų, kurie teikia jums bet kurią Svetainės dalį.
 • Bandyti apeiti bet kokias Svetainės priemones, skirtas užkirsti kelią ar apriboti prieigą prie Svetainės ar bet kurios jos dalies.
 • Kopijuoti ar pritaikyti Svetainės programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant, Flash, PHP, HTML, JavaScript ar kitą kodą.
 • Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, dešifruoti, dekompiliuoti, išardyti ar iš naujo kurti bet kokią programinę įrangą, kuri sudaro Svetainę arba bet kokiu būdu sudaro jos dalį.
 • Išskyrus atvejus, kai tai gali būti standartinės paieškos sistemos ar interneto naršyklės naudojimo rezultatas, naudoti, paleisti, kurti ar platinti bet kokią automatizuotą sistemą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį vorą, robotą, sukčiavimo įrankį, skreperį ar neprisijungusį skaitytuvą, kuris patenka į Svetainę, arba naudoti ar paleisti bet kokį neleistiną scenarijų ar kitą programinę įrangą.
 • Naudotis pirkimo agentu arba pirkimo tarpininku, kad Svetainėje atliktumėte pirkimus.
 • Naudotis Svetaine be leidimo, įskaitant naudotojų vardų ir (arba) el. pašto adresų rinkimą elektroninėmis ar kitomis priemonėmis siekiant siųsti nepageidaujamus el. laiškus, arba naudotojų paskyrų kūrimą automatizuotomis priemonėmis ar melagingai prisidengiant.
 • Naudoti Svetainę siekiant konkuruoti su mumis arba kitaip naudoti Svetainę ir (arba) Turinį bet kokiems pajamas generuojantiems veiksmams ar komercinėms įmonėms.
 • Parduoti ar kitaip perduoti savo profilį.

7. NAUDOTOJO SUKURTOS ĮMOKOS

Svetainėje galite būti kviečiami bendrauti, prisidėti ar dalyvauti tinklaraščiuose, pranešimų lentose, internetiniuose forumuose ir kitose funkcijose, taip pat jums gali būti suteikta galimybė kurti, pateikti, skelbti, rodyti, perduoti, atlikti, publikuoti, platinti ar transliuoti turinį ir medžiagą mums arba Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, rašinius, vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, grafiką, komentarus, pasiūlymus, asmeninę informaciją ar kitą medžiagą (toliau kartu - "Įnašai"). Įnašus gali matyti kiti Svetainės naudotojai ir trečiųjų šalių svetainės. Todėl visi jūsų perduoti Įnašai gali būti laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais. Kurdami ar pateikdami bet kokius Įnašus, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

 • Jūsų Įnašų kūrimas, platinimas, perdavimas, viešas rodymas ar atlikimas, prieiga prie jų, atsisiuntimas ar kopijavimas nepažeidžia ir nepažeis jokios trečiosios šalies nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar moralinių teisių.
 • Jūs esate kūrėjas ir savininkas arba turite reikiamas licencijas, teises, sutikimus, išleidimus ir leidimus naudoti ir leisti mums, Svetainei ir kitiems Svetainės naudotojams naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Svetainėje ir šiose Sąlygose numatytu būdu.
 • Turite kiekvieno jūsų Įnašuose esančio identifikuojamo asmens rašytinį sutikimą, leidimą ir (arba) leidimą naudoti kiekvieno tokio identifikuojamo asmens vardą ar atvaizdą, kad būtų galima įtraukti ir naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Svetainėje ir šiose Sąlygose numatytu būdu.
 • Jūsų Įnašai nėra melagingi, netikslūs ar klaidinantys.
 • Jūsų Įnašai nėra neprašyta ar neleistina reklama, reklaminė medžiaga, piramidinės schemos, grandininiai laiškai, nepageidaujami laiškai, masiniai laiškai ar kitokio pobūdžio prašymai.
 • Jūsų Įnašai nėra nepadorūs, nepadorūs, nepadorūs, nepadorūs, nešvankūs, smurtiniai, priekabūs, šmeižikiški, šmeižikiški ar kitaip nepriimtini (kaip nustatėme mes).
 • Jūsų įrašuose niekas nėra išjuokiamas, pašiepiamas, menkinamas, bauginamas ar įžeidinėjamas.
 • Jūsų Įnašai nenaudojami priekabiauti ar grasinti (teisine šių sąvokų prasme) kitiems asmenims ir skatinti smurtą prieš konkretų asmenį ar žmonių grupę.
 • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, taisyklių ar reglamentų.
 • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokios trečiosios šalies privatumo ar viešumo teisių.
 • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, susijusių su vaikų pornografija ar kitaip skirtų nepilnamečių sveikatai ar gerovei apsaugoti.
 • Jūsų įrašuose nėra įžeidžiančių komentarų, susijusių su rase, nacionaline kilme, lytimi, lytine orientacija ar fizine negalia.
 • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių kitų šių Taisyklių ir sąlygų nuostatų arba taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų, taip pat nepateikia nuorodų į medžiagą, kuri pažeidžia šias Taisykles ir sąlygas.

Bet koks naudojimasis Svetaine pažeidžiant tai, kas išdėstyta pirmiau, pažeidžia šias Taisykles ir sąlygas ir, be kita ko, gali lemti jūsų teisių naudotis Svetaine nutraukimą arba sustabdymą.

8. ĮMOKŲ LICENCIJA

Skelbdami savo Įnašus bet kurioje Svetainės dalyje, jūs automatiškai suteikiate mums, neribotą, neatšaukiamą, nuolatinę, neišimtinę, perleidžiamą, nemokamą, visiškai apmokamą, visame pasaulyje galiojančią teisę ir licenciją talpinti, naudoti, kopijuoti, atkurti, atskleisti, parduoti, perparduoti, skelbti, transliuoti, pervadinti, archyvuoti, saugoti, talpyklose, viešai atlikti, viešai rodyti, performatuoti, versti, perduoti, daryti ištraukas (visas ar iš dalies) ir platinti tokius Įnašus (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų atvaizdą ir balsą) bet kokiu komerciniu, reklaminiu ar kitokiu tikslu, taip pat rengti išvestinius kūrinius arba įtraukti į kitus kūrinius tokius Įnašus ir suteikti bei leisti sublicencijas. Naudoti ir platinti galima bet kokiais žiniasklaidos formatais ir bet kokiais žiniasklaidos kanalais.

Ši licencija bus taikoma bet kokia dabar žinoma ar vėliau sukurta forma, laikmenomis ar technologijomis ir apima jūsų vardo, įmonės pavadinimo ir franšizės pavadinimo, jei taikytina, bei bet kokių jūsų pateiktų prekių ženklų, paslaugų ženklų, prekių pavadinimų, logotipų ir asmeninių bei komercinių atvaizdų naudojimą. Atsisakote visų moralinių teisių į savo Įnašus ir garantuojate, kad moralinės teisės į jūsų Įnašus nebuvo pareikštos kitais būdais.

Mes nepretenduojame į jokią jūsų Įnašų nuosavybę. Jūs išlaikote visišką nuosavybės teisę į visus savo Įrašus ir bet kokias intelektinės nuosavybės teises ar kitas nuosavybės teises, susijusias su jūsų Įrašais. Mes nesame atsakingi už jokius jūsų Įnašuose esančius teiginius ar pareiškimus, kuriuos pateikiate bet kurioje Svetainės srityje. Tik jūs atsakote už savo Įnašus Svetainėje ir aiškiai sutinkate atleisti mus nuo bet kokios atsakomybės bei susilaikyti nuo bet kokių teisinių veiksmų prieš mus dėl jūsų Įnašų.

Mes turime teisę savo nuožiūra (1) redaguoti, redaguoti ar kitaip keisti bet kokius Įnašus; (2) perskirstyti bet kokius Įnašus, kad jie būtų patalpinti tinkamesnėse Svetainės vietose; ir (3) bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties iš anksto patikrinti ar ištrinti bet kokius Įnašus be išankstinio įspėjimo. Mes neprivalome stebėti jūsų Įnašų.

9. MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS LICENCIJA

Naudojimo licenzija

Jei prie Svetainės prieinate per mobiliąją programėlę, mes suteikiame jums atšaukiamą, neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą teisę įdiegti ir naudoti mobiliąją programėlę jums priklausančiuose arba jūsų valdomuose belaidžiuose elektroniniuose įrenginiuose ir pasiekti bei naudoti mobiliąją programėlę tokiuose įrenginiuose griežtai laikantis šiose Sąlygose pateiktų mobiliosios programėlės licencijos sąlygų. Jūs negalite: (1) išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, dekompiliuoti, atlikti atvirkštinį inžinerijos metodą, išardyti, bandyti išgauti programėlės pirminį kodą arba iššifruoti; (2) atlikti bet kokius pakeitimus, adaptacijas, patobulinimus, patobulinimus, vertimus arba išvestinius programėlės kūrinius; (3) pažeisti bet kokius galiojančius įstatymus, taisykles ar reglamentus, susijusius su jūsų prieiga prie programėlės arba jos naudojimu; (4) šalinti, keisti ar užtušuoti bet kokį mūsų ar programėlės licencijos suteikėjų paskelbtą nuosavybės teisių pranešimą (įskaitant bet kokį pranešimą apie autorių teises ar prekių ženklą); (5) naudoti programėlę bet kokiai pajamas generuojančiai veiklai, komercinei įmonei ar kitiems tikslams, kuriems ji nėra sukurta ar skirta; (6) naudoti programą tinkle ar kitoje aplinkoje, leidžiančioje vienu metu pasiekti ar naudoti keliems įrenginiams ar naudotojams; (7) naudoti programą kuriant produktą, paslaugą ar programinę įrangą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruoja su programa ar bet kokiu būdu ją pakeičia; (8) naudoti programėlę automatinėms užklausoms į bet kurią svetainę siųsti arba siųsti nepageidaujamus komercinius el. laiškus; arba (9) naudoti bet kokią nuosavybės teise priklausančią informaciją arba bet kokias mūsų sąsajas ar kitą mūsų intelektinę nuosavybę projektuojant, kuriant, gaminant, licencijuojant ar platinant bet kokias programėles, priedus ar įrenginius, skirtus naudoti su programėle.

"Apple" ir "Android" įrenginiai

Šios sąlygos taikomos, kai naudojate mobiliąją programėlę, gautą iš "Apple Store" arba "Google Play" (toliau - Programėlių platintojas), kad galėtumėte pasiekti Svetainę: (1) jums suteikta mūsų mobiliosios programėlės licencija apsiriboja neperleidžiama licencija naudoti programėlę įrenginyje, kuriame naudojama atitinkamai "Apple iOS" arba "Android" operacinė sistema, ir laikantis naudojimo taisyklių, nustatytų atitinkamo programėlių platintojo paslaugų teikimo sąlygose; (2) mes esame atsakingi už bet kokių su mobiliąja programėle susijusių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimą, kaip nurodyta šiose Taisyklėse ir sąlygose pateiktose mobiliosios programėlės licencijos sąlygose arba kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, o jūs pripažįstate, kad kiekvienas Programėlių platintojas neturi jokių įsipareigojimų teikti su mobiliąja programėle susijusių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų; (3) bet kokio mobiliosios programėlės neatitikimo bet kokiai taikomai garantijai atveju galite pranešti apie tai atitinkamam programėlių platintojui, o programėlių platintojas, laikydamasis savo sąlygų ir taisyklių, gali grąžinti už mobiliąją programėlę sumokėtą pirkimo kainą, jei tokia buvo sumokėta, ir, kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, programėlių platintojas neturės jokių kitų su mobiliąja programėle susijusių garantinių įsipareigojimų; (4) jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV įstatymas dėl mobiliosios programėlės; (ii) esate šalyje, kuriai taikomas JAV įstatymas dėl mobiliosios programėlės; (iii) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV įstatymas dėl mobiliosios programėlės; (iv) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV įstatymas dėl mobiliosios programėlės; (v) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV įstatymas dėl mobiliosios programėlės. JAV vyriausybės embargas arba kurią JAV vyriausybė yra įvardijusi kaip "terorizmą remiančią" šalį, ir (ii) nesate įtrauktas į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą; (5) naudodamasis mobiliąja programėle privalote laikytis taikomų trečiųjų šalių sutarčių sąlygų, pvz, jei naudojate VoIP programą, tuomet naudodami mobiliąją programėlę turite nepažeisti jų belaidžio duomenų perdavimo paslaugų sutarties; ir (6) jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Programėlių platintojai yra trečiosios šalies naudos gavėjai, kuriems taikomos šiose Sąlygose ir sąlygose pateiktos mobiliosios programėlės licencijos sąlygos, ir kad kiekvienas Programėlių platintojas turės teisę (ir bus laikoma, kad sutiko su šia teise) vykdyti šiose Sąlygose ir sąlygose pateiktas mobiliosios programėlės licencijos sąlygas jūsų, kaip trečiosios šalies naudos gavėjo, atžvilgiu.

10. SUBMISIJOS

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokie jūsų mums pateikti klausimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, atsiliepimai ar kita su Svetaine susijusi informacija (toliau - Pateikta informacija) yra nekonfidencialūs ir tampa mūsų nuosavybe. Mums priklauso išimtinės teisės, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, ir mes turime teisę neribotai naudoti ir platinti šiuos Pateiktus duomenis bet kokiu teisėtu tikslu, komerciniu ar kitu, be jokio patvirtinimo ar kompensacijos jums. Jūs atsisakote visų moralinių teisių į bet kokius tokius Pateiktus duomenis ir garantuojate, kad bet kokie tokie Pateikti duomenys yra jūsų originalas arba kad turite teisę pateikti tokius Pateiktus duomenis. Jūs sutinkate, kad neturėsite teisės kreiptis į mus dėl bet kokio tariamo ar faktinio jūsų Pateiktų duomenų nuosavybės teisių pažeidimo ar neteisėto pasisavinimo.

11. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS IR TURINYS

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines (toliau - trečiųjų šalių svetainės), taip pat straipsnių, nuotraukų, teksto, grafikos, paveikslėlių, dizaino, muzikos, garso, vaizdo įrašų, informacijos, taikomųjų programų, programinės įrangos ir kitokio turinio ar daiktų, priklausančių trečiosioms šalims arba gautų iš trečiųjų šalių (toliau - trečiųjų šalių turinys). Tokių Trečiųjų šalių interneto svetainių ir Trečiųjų šalių turinio mes netyrinėjame, nestebime ir netikriname, ar jie yra tikslūs, tinkami ar išsamūs, ir neatsakome už jokias Trečiųjų šalių interneto svetaines, prie kurių galima prisijungti per Svetainę, ar bet kokį Trečiųjų šalių turinį, kuris skelbiamas, pasiekiamas ar įdiegiamas iš Svetainės, įskaitant Trečiųjų šalių interneto svetainių ar Trečiųjų šalių turinio turinį, tikslumą, įžeidžiamumą, nuomones, patikimumą, privatumo praktiką ar kitą politiką. Trečiųjų šalių interneto svetainių ar Trečiųjų šalių turinio įtraukimas, nuorodos į jas arba leidimas jomis naudotis ar jas įdiegti nereiškia, kad mes jiems pritariame ar juos patvirtiname. Jei nuspręsite palikti Svetainę ir patekti į Trečiųjų šalių svetaines arba naudoti ar įdiegti bet kokį Trečiųjų šalių turinį, tai darysite savo rizika ir turėtumėte žinoti, kad šios Taisyklės ir sąlygos nebetaikomos. Turėtumėte susipažinti su taikomomis bet kurios svetainės, į kurią pereinate iš Svetainės, arba su bet kokiomis programomis, kurias naudojate ar diegiate iš Svetainės, sąlygomis ir taisyklėmis, įskaitant privatumo ir duomenų rinkimo praktiką. Bet kokie pirkiniai, kuriuos atliksite trečiųjų šalių svetainėse, bus atliekami kitose svetainėse ir iš kitų bendrovių, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokius pirkinius, kurie yra išimtinai jūsų ir atitinkamos trečiosios šalies reikalas. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad mes neremiame Trečiųjų šalių interneto svetainėse siūlomų produktų ar paslaugų, ir jūs privalote mums atleisti nuo bet kokios žalos, padarytos įsigijus tokius produktus ar paslaugas. Be to, privalote mums atleisti nuo bet kokių jūsų patirtų nuostolių ar jums padarytos žalos, susijusios su Trečiųjų šalių turiniu ar bet kokiu būdu atsiradusios dėl Trečiųjų šalių svetainių turinio ar bet kokio kontakto su Trečiųjų šalių svetainėmis.

12. SVETAINĖS VALDYMAS

Mes pasiliekame teisę, bet ne pareigą: (2) imtis atitinkamų teisinių veiksmų prieš asmenis, kurie, mūsų nuožiūra, pažeidžia įstatymus arba šias Taisykles ir sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešti apie tokį naudotoją teisėsaugos institucijoms; (3) savo nuožiūra ir be jokių apribojimų atsisakyti, apriboti prieigą, apriboti prieinamumą arba išjungti (kiek tai technologiškai įmanoma) bet kurį jūsų Įnašą arba bet kurią jo dalį; (4) savo nuožiūra ir be jokių apribojimų, pranešimų ar atsakomybės pašalinti iš Svetainės ar kitaip išjungti visus failus ir turinį, kurie yra pernelyg dideli arba kaip nors apsunkina mūsų sistemas; ir (5) kitaip tvarkyti Svetainę taip, kad būtų apsaugotos mūsų teisės ir nuosavybė bei palengvintas tinkamas Svetainės veikimas.

13. PRIVATUMO POLITIKA

Mums rūpi duomenų privatumas ir saugumas. Naudodamiesi Svetaine, sutinkate laikytis mūsų privatumo politikos, kuri yra įtraukta į šias Taisykles ir sąlygas. Informuojame, kad Svetainė yra talpinama Lietuvoje. Jei prie Svetainės prisijungiate iš bet kurio kito pasaulio regiono, kurio įstatymai ar kiti reikalavimai, reglamentuojantys asmens duomenų rinkimą, naudojimą ar atskleidimą, skiriasi nuo Lietuvoje taikomų įstatymų, tai toliau naudodamiesi Svetaine, jūs perduodate savo duomenis į Lietuvą ir sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti ir tvarkomi Lietuvoje.

14. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

Šios Taisyklės ir sąlygos galioja tol, kol naudojatės Svetaine. NEAPRIBODAMI JOKIŲ KITŲ ŠIŲ SĄLYGŲ NUOSTATŲ, PASILIEKAME TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA, BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO AR ATSAKOMYBĖS, UŽDRAUSTI PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS IR NAUDOJIMĄSI JA (ĮSKAITANT TAM TIKRŲ IP ADRESŲ BLOKAVIMĄ) BET KURIAM ASMENIUI DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES ARBA BE PRIEŽASTIES, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, DĖL BET KOKIO ŠIOSE SĄLYGOSE PATEIKTO PAREIŠKIMO, GARANTIJOS AR SUSITARIMO ARBA GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ AR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMO. SAVO NUOŽIŪRA BET KURIUO METU IR BE ĮSPĖJIMO GALIME NUTRAUKTI JŪSŲ NAUDOJIMĄSI SVETAINE AR DALYVAVIMĄ JOJE ARBA IŠTRINTI BET KOKĮ JŪSŲ PASKELBTĄ TURINĮ AR INFORMACIJĄ.

Jei dėl bet kokios priežasties nutraukiame arba sustabdome jūsų paskyros galiojimą, jums draudžiama užsiregistruoti ir sukurti naują paskyrą savo vardu, išgalvotu ar pasiskolintu vardu arba bet kurios trečiosios šalies vardu, net jei veikiate trečiosios šalies vardu. Pasiliekame teisę ne tik nutraukti arba sustabdyti jūsų paskyros veikimą, bet ir imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, civilinį, baudžiamąjį ir teisminį žalos atlyginimą.

15. PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAI

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo keisti, modifikuoti ar pašalinti Svetainės turinį. Tačiau mes nesame įsipareigoję atnaujinti jokios Svetainės informacijos. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti arba nutraukti visos Svetainės ar jos dalies veikimą. Mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį Svetainės modifikavimą, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

Negalime garantuoti, kad Svetainė bus pasiekiama visą laiką. Galime susidurti su aparatinės, programinės įrangos ar kitomis problemomis arba mums gali tekti atlikti su Svetaine susijusią techninę priežiūrą, todėl gali atsirasti pertrūkių, vėlavimų ar klaidų. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, peržiūrėti, atnaujinti, sustabdyti, nutraukti ar kitaip modifikuoti Svetainę be jūsų įspėjimo. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, žalą ar nepatogumus, atsiradusius dėl to, kad negalite pasiekti Svetainės ar ja naudotis bet kokios Svetainės prastovos ar nutraukimo metu. Jokia šių Sąlygų nuostata nebus laikoma įpareigojančia mus prižiūrėti ir palaikyti Svetainę arba teikti su ja susijusius pataisymus, atnaujinimus ar leidinius.

16. GALINTYS ĮSTATYMAI

Šioms sąlygoms taikomi ir jos aiškinamos vadovaujantis Lietuvos įstatymais, o Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių taikymas yra aiškiai atmestas. Jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES ir esate vartotojas, jūs papildomai turite apsaugą, kurią jums suteikia privalomos jūsų gyvenamosios šalies teisės nuostatos. UAB "Meetelp" ir jūs abu sutinkate paklusti neišimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai, o tai reiškia, kad ieškinį dėl vartotojų teisių apsaugos, susijusios su šiomis naudojimo sąlygomis, galite pateikti Lietuvoje arba ES šalyje, kurioje gyvenate.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

Neformalios derybos

Siekdamos pagreitinti bet kokio su šiomis Sąlygomis susijusio ginčo, nesutarimo ar pretenzijos (toliau kiekvienas iš jų - "Ginčas", o visi kartu - "Ginčai"), kuriuos inicijuojate jūs arba mes (atskirai - "Šalis", o visi kartu - "Šalys"), sprendimą ir kontroliuoti išlaidas, Šalys susitaria pirmiausia bandyti neoficialiai derėtis dėl bet kokio ginčo (išskyrus toliau aiškiai nurodytus ginčus) ne trumpiau kaip trisdešimt (30) dienų prieš inicijuodamos arbitražą. Tokios neoficialios derybos pradedamos vienai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai.

Privalomas arbitražas

Bet kokį ginčą, kylantį iš šios sutarties Šalių santykių, sprendžia vienas arbitras, kuris bus parinktas pagal Europos arbitražo teismo, priklausančio Europos arbitražo centrui, kurio būstinė yra Strasbūre, arbitražo ir vidaus taisykles, galiojančias prašymo dėl arbitražo pateikimo metu ir kurių priėmimas reiškia pritarimą šiai sąlygai. Arbitražo vieta yra Kaunas, Lietuva. Arbitražo proceso kalba yra lietuvių kalba; anglų kalba. Taikytinos materialinės teisės normos yra Lietuvos teisė.

Apribojimai

Šalys susitaria, kad bet koks arbitražas apsiriboja tik Šalių ginču individualiai. Tiek, kiek leidžia įstatymai, a) arbitražas negali būti sujungtas su jokia kita byla; b) nėra jokios teisės ar įgaliojimo bet kokį Ginčą nagrinėti arbitraže grupinio ieškinio pagrindu arba taikyti grupinio ieškinio procedūras; ir c) nėra jokios teisės ar įgaliojimo bet kokį Ginčą iškelti tariamai atstovaujant plačiajai visuomenei ar kitiems asmenims.

Neformalių derybų ir arbitražo išimtys

Šalys susitaria, kad pirmiau nurodytos nuostatos dėl neoficialių derybų ir privalomo arbitražo netaikomos šiems ginčams: a) bet kokiems ginčams, kuriais siekiama įgyvendinti ar apsaugoti Šalies intelektinės nuosavybės teises arba kurie susiję su jų galiojimu; b) bet kokiems ginčams, susijusiems su įtarimais dėl vagystės, piratavimo, privatumo pažeidimo ar neteisėto naudojimo arba kylantiems dėl jų; ir c) bet kokiems reikalavimams dėl teismo įsakymo. Jei ši nuostata bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, nė viena Šalis nesirinks arbitražinio nagrinėjimo bet kokiam Ginčui, patenkančiam į tą šios nuostatos dalį, kuri pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, ir tokį Ginčą spręs kompetentingos jurisdikcijos teismas pirmiau nurodytuose jurisdikcijos teismuose, o Šalys sutinka paklusti to teismo asmeninei jurisdikcijai.

18. KOREGAVIMAS

Svetainėje gali būti informacijos, kurioje yra tipografinių klaidų, netikslumų ar praleidimų, įskaitant aprašymus, kainas, prieinamumą ir įvairią kitą informaciją. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, keisti ar atnaujinti Svetainėje esančią informaciją.

19. ATSISAKYMAS

SVETAINĖ TEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA IR KOKIA YRA PRIEINAMA. JŪS SUTINKATE, KAD SVETAINE IR MŪSŲ PASLAUGOMIS NAUDOSITĖS SAVO RIZIKA. KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAS, MES ATSISAKOME VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE IR JŪSŲ NAUDOJIMUSI JA, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. MES NETEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS TURINIO TIKSLUMO AR IŠSAMUMO ARBA BET KOKIŲ SU SVETAINE SUSIETŲ SVETAINIŲ TURINIO IR NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIAS (1) TURINIO IR MEDŽIAGOS KLAIDAS, NETIKSLUMUS AR NETIKSLUMUS, (2) BET KOKIO POBŪDŽIO KŪNO SUŽALOJIMUS AR ŽALĄ TURTUI, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS IR NAUDOJIMOSI JA, (3) BET KOKIĄ NETEISĖTĄ PRIEIGĄ PRIE MŪSŲ SAUGIŲ SERVERIŲ IR (ARBA) JUOSE SAUGOMOS ASMENINĖS IR (ARBA) FINANSINĖS INFORMACIJOS AR JOS NAUDOJIMĄ, (4) BET KOKIO PERDAVIMO Į SVETAINĘ AR IŠ JOS NUTRAUKIMO AR SUSTABDYMO, (5) BET KOKIŲ KLAIDŲ, VIRUSŲ, TROJOS ARKLIŲ AR PANAŠIŲ DALYKŲ, KURIUOS Į SVETAINĘ AR PER JĄ GALI PERDUOTI BET KURI TREČIOJI ŠALIS, IR (ARBA) (6) BET KOKIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ BET KOKIAME TURINYJE IR MEDŽIAGOJE ARBA BET KOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIŲ AR ŽALOS, PATIRTOS DĖL BET KOKIO TURINIO, PASKELBTO, PERDUOTO AR KITAIP PATEIKTO PER SVETAINĘ, NAUDOJIMO. MES NEGARANTUOJAME, NEPATVIRTINAME, NEGARANTUOJAME IR NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKĮ PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ, REKLAMUOJAMĄ AR SIŪLOMĄ TREČIOSIOS ŠALIES PER SVETAINĘ, BET KOKIĄ HIPERSAITŲ SVETAINĘ ARBA BET KOKIĄ SVETAINĘ AR MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ, PATEIKIAMĄ REKLAMINIAME SKYDELYJE AR KITOJE REKLAMOJE, IR MES NEBŪSIME ŠALIS IR JOKIU BŪDU NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ BET KOKIO SANDORIO TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ STEBĖSENĄ. KAIP IR PIRKDAMI GAMINĮ AR PASLAUGĄ BET KOKIOJE TERPĖJE AR BET KOKIOJE APLINKOJE, TURĖTUMĖTE VADOVAUTIS SAVO GERIAUSIU SPRENDIMU IR PRIREIKUS ELGTIS ATSARGIAI.

20. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

MES, MŪSŲ DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, PAVYZDINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ AR BAUDINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ, PRARASTAS PAJAMAS, PRARASTUS DUOMENIS AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI SVETAINE, NET JEI MUMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. NEPAISANT NIEKO PRIEŠINGO, MŪSŲ ATSAKOMYBĖ JUMS DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES IR NEPRIKLAUSOMAI NUO IEŠKINIO FORMOS VISADA BUS APRIBOTA SUMA, KURIĄ JŪS MUMS SUMOKĖJOTE, JEI TOKIA BUVO SUMOKĖTA, PER ŠEŠIŲ (6) MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ IKI IEŠKINIO ATSIRADIMO. KAI KURIŲ JAV VALSTIJŲ ĮSTATYMAI IR TARPTAUTINIAI ĮSTATYMAI NELEIDŽIA APRIBOTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ ARBA NETAIKYTI AR APRIBOTI TAM TIKRŲ NUOSTOLIŲ. JEI ŠIE ĮSTATYMAI JUMS TAIKOMI, KAI KURIE ARBA VISI PIRMIAU NURODYTI ATSISAKYMAI AR APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI IR JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ.

21. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti mus, įskaitant mūsų dukterines įmones, filialus ir visus mūsų atitinkamus pareigūnus, atstovus, partnerius ir darbuotojus, nuo bet kokių nuostolių, žalos, atsakomybės, pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius ir išlaidas, kuriuos bet kuri trečioji šalis pateikia dėl (1) jūsų Įnašų; (2) Svetainės naudojimo; (3) šių Sąlygų ir nuostatų pažeidimo; (4) bet kokio šiose Sąlygose ir nuostatose nurodytų jūsų pareiškimų ir garantijų pažeidimo; (5) trečiosios šalies teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, pažeidimo; arba (6) bet kokio atviro žalingo veiksmo bet kurio kito Svetainės naudotojo, su kuriuo prisijungėte per Svetainę, atžvilgiu. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę jūsų sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, dėl kurio privalote mums atlyginti žalą, o jūs sutinkate savo sąskaita bendradarbiauti su mumis ginant tokius reikalavimus. Mes dėsime visas pastangas, kad jums praneštume apie bet kokią tokią pretenziją, ieškinį ar procesą, kuriam taikomas šis žalos atlyginimas, kai tik apie jį sužinosime.

22. VARTOTOJO DUOMENYS

Mes saugosime tam tikrus duomenis, kuriuos jūs perduodate į Svetainę, kad galėtume valdyti Svetainės veikimą, taip pat duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi Svetaine. Nors mes reguliariai atliekame įprastines duomenų atsargines kopijas, jūs esate visiškai atsakingi už visus duomenis, kuriuos perduodate arba kurie yra susiję su bet kokia veikla, kurios ėmėtės naudodamiesi Svetaine. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokių duomenų praradimą ar sugadinimą, ir jūs atsisakote bet kokios teisės pareikšti mums ieškinį dėl tokių duomenų praradimo ar sugadinimo.

23. ELEKTRONINIAI RYŠIAI, SANDORIAI IR PARAŠAI

Apsilankymas Svetainėje, el. laiškų siuntimas mums ir internetinių formų pildymas yra elektroninis bendravimas. Jūs sutinkate gauti elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad visos sutartys, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, el. paštu ir Svetainėje, atitinka bet kokį teisinį reikalavimą, kad toks pranešimas būtų rašytinis. SUTINKATE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI ELEKTRONINIAI PARAŠAI, SUTARTYS, UŽSAKYMAI IR KITI ĮRAŠAI, TAIP PAT KAD ELEKTRONINIU BŪDU BŪTŲ PRISTATOMI PRANEŠIMAI, TAISYKLĖS IR ĮRAŠAI APIE MŪSŲ AR PER SVETAINĘ INICIJUOTAS AR ĮVYKDYTAS OPERACIJAS. Šiuo dokumentu atsisakote bet kokių teisių ar reikalavimų pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus, reglamentus, taisykles, potvarkius ar kitus įstatymus, pagal kuriuos reikalaujama originalaus parašo, neelektroninių įrašų pristatymo ar saugojimo, arba mokėjimų ar kreditų suteikimo kitomis nei elektroninėmis priemonėmis.

24. ĮVAIRŪS KITI

Šios Taisyklės ir sąlygos bei visos mūsų Svetainėje paskelbtos arba su Svetaine susijusios politikos ar veiklos taisyklės yra visas jūsų ir mūsų susitarimas ir supratimas. Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti bet kuria šių Sąlygų ir nuostatų teise ar nuostata arba užtikrinti jos vykdymą nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakome. Šios Taisyklės ir sąlygos galioja tiek, kiek leidžia įstatymai. Bet kuriuo metu galime perleisti bet kurias ar visas savo teises ir pareigas kitiems asmenims. Mes neatsakome ir nesame atsakingi už jokius nuostolius, žalą, vėlavimą ar neveikimą, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti. Jei nustatoma, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata ar jos dalis yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, ta nuostata ar jos dalis laikoma atskirta nuo šių Sąlygų ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui. Dėl šių Sąlygų ir sąlygų ar naudojimosi Svetaine tarp jūsų ir mūsų neatsiranda jokių bendros įmonės, partnerystės, darbo ar atstovavimo santykių. Jūs sutinkate, kad šios Taisyklės ir sąlygos nebus aiškinamos mūsų nenaudai dėl to, kad jas parengėme. Šiuo dokumentu atsisakote bet kokių gynybos priemonių, kurias galite turėti dėl šių Sąlygų ir sąlygų elektroninės formos ir dėl to, kad šalys nepasirašė šių Sąlygų ir sąlygų.

25. KONTAKTUOKITE MUS

Norėdami išspręsti su Svetaine susijusį skundą arba gauti daugiau informacijos apie naudojimąsi Svetaine, susisiekite su mumis adresu:

UAB "Meetelp

meet@meetelp.com